FANDOM


BigSmoke-GTASA

Melvin Haris (Veliki Duvan)

"Poštovanje mora da se zaradi, Slatko. Baš kao i novac"

Melvin Haris, poznatiji kao Veliki Dim (eng. Big Smoke), je lik u Grand Thef Autu, koji se pojavljuje kao glavni lik i sekundarni antagonista Grand Thef Auta: San Andreas Veliki Dim izneo je Klifton Povel, koji se takođe pojavio u pretnji II društva, sledećeg petka, i posle sledećeg petka.