FANDOMLogo Sr GTW


Dobrodošli na Grand Theft Wiki na srpskom jeziku!


Ova wiki se bavi oko popularnog serijala GTA. I svako može da je menja!

Od 2016. godine stvoreni su 40 članaka.Grand Theft Auto (GTA skraćeno) je računarska i video-igra koju je stvorio škotski DMA Design (sada Rockstar North), a objavio ASC Games 1997. Kasnije, umesto ASC Games, GTA igrice je objavljivao Rockstar Games. To je prva GTA igra napravljena, i deo je na GTA serije koja sadrži devet samostalnih igara i četiri proširenja za original. Igra dopušta da se igrač okuša kao kriminalac koji može slobodno ići gradom. Lik kojim igrač može upravljati zove se protagonista, lik koji je protiv protagoniste zove se antagonista, a likovi koji pomažu protagonisti ili mu daju misije zovu se glavni likovi. Raznovrsne misije su zadane, kao što su pljačke banaka, ubistva i druge

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.