FANDOM


Yjb,

Grand Theft Auto Online

Slično prethodnom, Grand Thef Auto V ima multiplejer, nazvan Grand Theft Auto Online. Multiplejer je izašao 1. Oktobra 2013 godine, 14 dana nakon stvarne igre. Iako se Grand Theft Auto V igra sa diskom, Grand Theft Auto Online se smatra nazivom "samostalan " od Rockstar Games, i tretira se takav od strane svog proizvođača. PS verziju uključuje Rokstar Brisač (sada dostupnom na PS-u 4 i Iksboksu 1), alat koji omogućava filmske produkcije u različitim scenarijima širom Grand Theft Auto V.

Opis Edit

Grand Theft Auto Online, poznatiji kao GTA Online, sastoji se od otvorenih svetskih sesija sa sedišetm u istoj mapi GTA V. Sednice se ograniče na 16 igrača PS-a 3 i Iksboksa 360, prošireno sa 30 igrača (sa 2 ekstra prostora za gledaoce) na PS-u 4, Iksboksu 1 i PS-u 3.